Meldactie ME/CVS Stichting over UWV keuringen: deadline is 20 mei!

Door het invullen van een vragenlijst kun je (anoniem) meedoen aan de meldactie over UWV keuringen van de ME/CVS Stichting Nederland. Het doel is een actueel beeld te krijgen van de ervaringen van ME/CVS patiënten bij een keuring. Invullen kan tot 20 mei 2018 en vindt Vermoeidheid&PijnCentrum erg belangrijk.

De verkregen informatie wordt gebruikt als onderbouwing in overleg en/of acties. Want het UWV en de vereniging van verzekeringsartsen NVVG ontkennen dat de beperkingen van mensen met ME/CVS bij keuringen regelmatig onderschat worden. Volgens de dagelijkse praktijk van de ME/CVS Stichting, Vermoeidheid&PijnCentrum, en de Gezondheidsraad is dat wel degelijk het geval. Door het invullen van deze vragenlijst kun je je eigen ervaringen met het UWV, positief of negatief, melden.

De vragenlijst is alleen bedoeld voor mensen: bij wie de diagnose ME/CVS door een arts is gesteld, én die de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met een keuring (beoordeling) door een verzekeringsarts (keuringsarts) van het UWV.

Kijk voor meer informatie op http://mecvs.nl/nieuws/doe-mee-aan-de-meldactie-over-uwv-keuringen/, de vragenlijst staat hier https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijst-me-keuringen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search