Fibromyalgie

Naar schatting hebben 340.000 mensen fibromyalgie. De klachten zijn aanhoudend, wisselend, verschillen in ernst en zijn een optelsom van vooral pijn, stijfheid, vermoeidheid en moeite met nadenken, concentreren. De pijn komt vooral voor in de spieren, het bindweefsel en in en rondom de gewrichten. De oorzaak is onverklaard en de diagnose is moeilijk om vast te stellen: er is daarvoor geen test of (bloed)onderzoek. Genezen is niet mogelijk, wel kunnen de klachten verminderen met onder meer medicatie, matige beweging en aanpassen van leefstijl (gedrag en acceptatie). Een gerichte multidisciplinaire aanpak wordt om die reden als belangrijkste behandeling gezien.

Om de diagnose te kunnen stellen worden de klachten in beeld gebracht, lichamelijk onderzoek gedaan en worden andere oorzaken uitgesloten. Een reumatoloog sluit vaak andere reumatische aandoeningen uit. Om meer eenduidigheid te krijgen bij het stellen van de diagnose, zijn er afspraken gemaakt over criteria die vaststellen of iemand fibromyalgie heeft. Sinds 2010 zijn er vanuit de USA nieuwe criteria op- en bijgesteld om de diagnose fibromyalgie te stellen met een score die de som is van de pijnscore en de symptoomscore.

De klachten bestaan vooral uit spierpijn, pijn in en rondom de gewrichten of waar pezen aan de gewrichten aanhechten. Het begint meestal in de rug, nek of schouders. Geleidelijk kan de pijn zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam. De pijn komt vaker voor in de spierbundels van de nek, rug en schouders, in het borstbeen, de zijkant van de heupen en de binnenzijde van de knie. Ook stijfheid doet zich vaak voor: in de ochtend of als iemand lang in dezelfde houding heeft gezeten of gestaan. Regelmatig bewegen is van groot belang. Daarnaast is er vrijwel altijd sprake van chronische vermoeidheid. Veel patiënten vinden de moeheid erger dan de pijn, daar kun je je veel moeilijker tegen wapenen. Mensen met fibromyalgie worden ’s nachts vaak wakker van de pijn en slapen daardoor slechter. In ongeveer de helft van de gevallen zijn er ook slaapproblemen, temperatuurgevoeligheid, concentratiestoornissen, darmklachten enzovoort.

Start met typen en druk op enter om te zoeken