Informatie voor de verwijzer

Vermoeidheidkliniek is er voor reguliere zorg voor patiënten met ernstige aanhoudende vermoeidheid, ME/cvs en fibromyalgie. Omdat de oorzaak onbekend is worden de klachten aangepakt. Dat doen we op de poli van onze medisch specialisten en in ons multidisciplinair behandelcentrum.

Verwijzing kan via Zorgdomein (interne geneeskunde – Vermoeidheidkliniek). We zijn een landelijk centrum met poli’s en behandelcentra in Lelystad, Amersfoort en Tiel.

Polikliniek

We zijn een landelijk werkende kliniek met poli’s in Lelystad, Amersfoort en Tiel. Daar wordt in een eerste consult met medisch specialist en ergotherapeut de voorlopige diagnose gesteld. Dat gebeurt op basis van onder meer online vragenlijsten en labonderzoek. Er kan medicatie worden voorgeschreven om klachten te behandelen. U ontvangt een medische brief.

Waar nodig worden daarna gerichte onderzoeken gedaan. De uitslagen van onderzoek en de resultaten van het medicatiegebruik worden in een of meerdere vervolgconsulten besproken. Die kunnen ook online met behulp van onze Videobutler. De waardering voor onze poli over 2017 was gemiddeld een 8,3!

De consulten op de polikliniek worden volledig uit de basisverzekering vergoed, er is sprake van niet gecontracteerde zorg.

Behandeling

Ons multidisciplinaire programma richt zich op verbetering in het dagelijks functioneren in brede zin. De behandeling door de paramedici richten zich op het uitbreiden of verbeteren van o.a. activiteiten en beperkingen, participatie, persoonlijke factoren.

De klachten worden geobjectiveerd met onder meer het gevalideerde Sensewear. Subjectiever zijn de vragenlijsten en de Activiteiten- en Beweegweger. Met de laatste twee wordt met een puntensysteem vastgelegd, hoe de activiteiten/conditie niveau zich verhoudt tot de klachten. De waardering voor ons team was over 2017 gemiddeld een 7,7!

Aan het eind van de multidisciplinaire behandeling wordt dit aan u terug gerapporteerd in een gezamenlijk eindverslag.

Start met typen en druk op enter om te zoeken