Informatie voor de verwijzer

Vermoeidheidkliniek is er voor reguliere zorg voor patiënten met ernstige aanhoudende vermoeidheid, ME/cvs, long covid en fibromyalgie. Omdat de oorzaak onbekend is worden de klachten aangepakt. Dat doen we op de poli van onze medisch specialisten en in ons multidisciplinair behandelcentrum.

Verwijzing kan via Zorgdomein (Vermoeidheidkliniek en keuze locatie). 

Polikliniek

We zijn een landelijk werkende kliniek met poli’s in Lelystad, Amersfoort en Tiel. Daar wordt in een eerste consult met medisch specialist en ergotherapeut de voorlopige diagnose gesteld. Dat gebeurt op basis van onder meer online vragenlijsten en labonderzoek. Er kan medicatie worden voorgeschreven om klachten te behandelen. U ontvangt een medische brief.

Waar nodig worden daarna gerichte onderzoeken gedaan. De uitslagen van onderzoek en de resultaten van het medicatiegebruik worden in een of meerdere vervolgconsulten besproken. Die kunnen ook online via het beeldscherm. De waardering voor onze poli is al jarenlang boven een 8, in 2021 een 8,6!

De consulten op de polikliniek worden volledig uit de basisverzekering vergoed, er is sprake van niet gecontracteerde zorg. Er is geen eigen bijdrage voor uw patiënt.

Onze medisch specialisten zijn internist, reumatoloog en somnoloog.

Multidisciplinaire Behandeling

Ons multidisciplinaire programma richt zich op vermindering van klachten en verbetering in het dagelijks functioneren in brede zin. De behandeling door (psychosomatische) fysio-, oefen en ergotherapeuten, diëtisten en psychologen richt zich op het binnen grenzen uitbreiden of verbeteren van o.a. activiteiten en beperkingen, participatie, persoonlijke factoren.

Omdat de klachten niet geobjectiveerd zijn, werken we onder meer met gevalideerde vragenlijsten, de app Gezondheidsmeter Vermoeidheid met koppeling aan Fitbit en de Activiteiten- en Beweegweger. Met de laatste twee wordt met een puntensysteem vastgelegd, hoe de activiteiten/conditie niveau zich verhoudt tot de klachten. Er is veel ruimte voor terugvalpreventie en nazorg. De waardering voor ons team was over jaren een ruime 8!

Aan het eind van de multidisciplinaire behandeling ontvangt u een eindverslag.

Meer over Vermoeidheidkliniek leest u in Medisch Contact

Een bedrijfsarts in opleiding heeft meegelopen met onze internisten en ons multidisciplinair team. Dit schrijft hij in z’n stageverslag over onze kliniek:

“Ik ben ervan overtuigd dat deze behandeling en manier van benadering van Vermoeidheidkliniek voor veel mensen werkt en zal blijven werken. In mijn eigen praktijk zal ik dit als traject zeker inzetten op het moment dat ik iemand heb die mogelijk in aanmerking komt van dit traject. Mijn leerdoelen heb ik kunnen vervolmaken en ik heb betere inzicht gekregen hoe om te gaan met soortgelijke patiënten/werknemers in mijn eigen werk. Al met al was dit voor mij een zeer geschikte oriënterende stage geweest. Een ieder in ons vakgebied, zowel bedrijfsarts als verzekeringsarts, zou ik willen aanraden om bij de Vermoeidheidkliniek te gaan kijken”. Dr. K.A.

Start met typen en druk op enter om te zoeken