Resultaten

De multidisciplinaire aanpak geeft al vanaf 2012 rond de 90% verbetering. Dat is wat anders dan genezen. Maar volgens bijvoorbeeld de Richtlijn van ME/cvs  en volgens de Gezondheidsraad geneest slechts 5 tot 10% volledig, vooral jonge ME/CVS patiënten die kort ziek zijn.

Daarom is onze doelstelling kortweg “verbetering” en is dat waarop we evalueren. Wij zullen de gegevens uit onze evaluatie regelmatig op de website verversen. Patiënten geven aan het einde van de behandeling zelf aan, dat de resultaten van de multidisciplinaire behandeling van 2012 tot en met 2021 geven rond de 90% verbetering zijn (verminderen van klachten in een range van 82% en 91%). De nuance die daarbij hoort is dat dit een subjectief resultaat is, dat alleen haalbaar is voor patiënten die in staat zijn onze kliniek te bezoeken.

In onze app Gezondheidsmeter Vermoeidheid worden onder meer kwaliteit van leven (IPQ), het behalen van doelen en mate van klachten gemeten. Dat geeft na drie maanden gemiddeld een op dit moment nog niet representatief, maar vergelijkbaar beeld als aan het einde van de behandeling.

Uit onderzoek in 2016 onder 117 patiënten, die ongeveer twee jaar geleden onze multidisciplinaire behandeling hebben doorlopen, bleek dat 60% nog weer verder waren verbeterd, met gemiddeld 38%. Twee derde van deze patiënten heeft ook geen andere behandelaars meer bezocht.

Start met typen en druk op enter om te zoeken