Behandelteam en ondersteuning

Via e-mail of waar nodig telefoon regel je op een zeer toegankelijke manier praktische zaken met bijvoorbeeld onze patiëntdesk. De ergotherapeut is het aanspreekpunt met betrekking tot het volledige multidisciplinaire proces. Die bewaakt de voortgang van de behandeling en coördineert het behandelteam.

Het team van behandelaars bestaat, naast de medisch specialist, minimaal uit een ergotherapeut, psychosomatische fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, ervaringsdeskundige en oefentherapeut. Waar nodig aangevuld met een pijn-, slaaparts of cardioloog.

Ergotherapeut
De ergotherapeut is dus onze hoofdbehandelaar in deze fase en:

  • bepaalt en evalueert doelen op basis van de COPM, een meetinstrument dat ervaren problemen identificeert en evalueert;
  • kijkt vooral naar de dagelijkse activiteiten en naar de verhouding inspanning-rust, ondersteund door onder meer de Activiteitenweger en de energiematrix;
  • pakt stap voor stap, verspreid over de behandelingsperiode “aandachtspunten” op als slaaphygiëne, belasting/belastbaarheid, piek & duurbelasting, denken & doen en leefstijladviezen.

Fysiotherapeut
Omdat het niet de vraag is of, maar hoe en wanneer een patiënt moet bewegen, helpt de (psychosomatisch) fysiotherapeut daarbij de grenzen te bepalen.

  • In een volgende fase wordt aangeleerd flexibel tot aan de grens, maar er nooit ver overheen, te bewegen. Maar ook wordt aangereikt wanneer het beter is terug te schakelen als er sprake is van een ‘slechte’ dag of periode van terugval. De Beweegweger ondersteunt daarbij, op weg naar zelfmanagement.
  • Andere hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de BORGschaal (grenzen), Algometer (pijnmeting), en de Sensewear® armband. De laatste wordt aan het begin en het einde van de behandeling ingezet. De metabole en fysieke activiteit wordt dan gemeten. Het systeem geeft een totaaloverzicht van energieverbruik (MET’s), de duur (minuten) en hoogte (intensiteit) van fysieke activiteit en slaap-/ waakefficiëntie, tijdens dagelijkse bezigheden, actieve- en rustperiodes.

Oefentherapeut
De oefentherapeut leert het energiegebruik aan te passen door verschillende ontspanning- en ademhalingstechnieken aan te leren. In geval van pijn is ook houding een aandachtspunt.

Diëtist
De diëtist heeft een protocol beschikbaar, dat is gemaakt op basis van veel voorkomende klachten en symptomen. Dat is de insteek voor gerichte specifieke voedingsadviezen. De internist geeft in de medische brief aan of hij u een bezoek aan de diëtist adviseert.

Ervaringsdeskundige
Bij Vermoeidheidkliniek werken ervaringsdeskundigen, mensen met ME/cvs. Meestal op aangeven van de ergotherapeut kan er een gesprek worden gearrangeerd over een aantal onderwerpen die je graag met een lotgenoot bespreekt. Uiteraard kun je ook e-mailen via patientdesk@vermoeidheidkliniek.nl of even bellen.

Psycholoog
De psycholoog leert patiënten met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) omgaan met een chronische ziekte. Dat is de derde generatie gedragtherapie, met als uitgangspunt het veranderen van de relatie die men heeft met de eigen gedachten, emoties en gedragingen. De filosofie hierachter is dat vermoeidheid, pijn en negatieve emoties onvermijdelijk bij het leven van een patiënt horen en dat juist het vechten hiertegen het lijden versterkt. Binnen de ACT is het uitgangspunt dan ook een acceptatiegerichte houding te bewerkstelligen door het creëren van psychologische flexibiliteit. Dit in tegenstelling tot Cognitieve Gedrag Therapie, dat zich richt op het veranderen van de inhoud van de gedachten om zo de klachten te verminderen. Er zijn steeds meer onderzoeken waaruit de waarde van ACT blijkt voor het verbeteren van de kwaliteit van leven bij verschillende patiënten categorieën. In de Verenigde Staten is ACT sinds maart  2011 als evidence based behandelmethode erkend en wordt in Nederland ook door onder meer top klinische centra gebruikt.

Start met typen en druk op enter om te zoeken