Gedeeltelijk in eigen omgeving

Indien de reisafstand naar Lelystad, Amersfoort of Tiel een groot probleem vormt, kunnen bij wijze van grote uitzondering de oefentherapie en psychologiebehandelingen na verloop van tijd plaatsvinden in samenwerking met zorgverleners in de eigen woonomgeving.

Als er daarvoor wordt gekozen, volgt eerst een uitgebreide analyse- en soms ook gedeeltelijke behandelfase in ons centrum, waarbij je dus bij ons de psycholoog en oefentherapeut treft. Als beide behandelaars willen overdragen, ontvang je na de laatste gecombineerde consulten een uitvoerig gedocumenteerde overdracht van de behandeling waarmee je terecht kunt bij een collega in de buurt. Je regelt deze afspraken zelf. Meestal kan de huisarts daarbij behulpzaam zijn. Wij zijn dan niet meer verantwoordelijk voor het resultaat van deze behandeling.

De begeleiding door medisch specialist, ergo- en fysiotherapeut blijft altijd in handen van het Vermoeidheidkliniek. Deze behandelingen vormen de kern van onze aanpak en wij hebben inmiddels de ervaring dat lokale behandeling tot fors lagere resultaten en patiënttevredenheid leiden.

De begeleiding door internist, ergo- en fysiotherapeut blijft altijd in handen van de Vermoeidheidkliniek. Deze behandelingen vormen de kern van onze aanpak en wij hebben inmiddels de ervaring dat lokale behandeling tot fors lagere resultaten en patiënttevredenheid leiden.

Start met typen en druk op enter om te zoeken