Na de behandeling

Je hebt tijdens- en houdt na de behandeling blijvende ondersteuning door de (ervaringsdeskundige) patiëntdesk. Daar kunnen ook contacten met behandelaars worden geregeld, dus ook na de behandelperiode van twee jaar.

Een gesloten gedeelte voor patiënten van de website is en blijft beschikbaar met nadruk op actuele ontwikkelingen, terugvalpreventie, nazorg. Je treft daar informatie, commentaar op nieuws en onderzoek. Dat doen we niet alleen met tekst, maar ook met filmpjes van bijvoorbeeld behandelaars, externen en andere patiënten. Patiënten kunnen daar ook eigen documenten downloaden en bewaren. Er is altijd, ook na de behandeling, een informatiebron, waarbij de zin en onzin van internet duidelijk wordt.

Start met typen en druk op enter om te zoeken