Polikliniek

Onze internisten doen poli in Lelystad, Amersfoort en Tiel. Vooraf zijn er drie dingen noodzakelijk:

  1. Een verwijzing van de (huis)arts. Dat kan via Zorgdomein (dat is een online applicatie, die de huisarts kent en waarschijnlijk gebruikt; wij zijn te vinden onder: interne geneeskunde – Vermoeidheidkliniek).
  2. Een zogenaamde AMO, een ‘Actueel Medicatieoverzicht’die je gratis bij de apotheek krijgt. Wij zijn verplicht die in het dossier te hebben, ook als je geen medicatie gebruikt. Het is belangrijk goed te kijken naar de volledigheid en hoe de medicijnen gebruikt worden.
  3. Op onze website kun je onder ‘aanmelden polikliniek’  bij een beveiligde online vragenlijst komen, die hebben wij volledig ingevuld nodig. Dan hebben wij vooraf (voor een deel wetenschappelijk gevalideerde) informatie, zodat de consulten vooral kunnen gaan over ziekte, diagnose, onderzoek en behandeling.

Wachttijd Polikliniek

Ons doel van aanmelden tot consult is een wachttijd van maximaal 2 weken. In minimaal 80% van de gevallen is dat uiterlijk binnen 4 weken gerealiseerd en de maximale wachttijd is 6 weken. Hier staan de actuele/ driemaandelijks gemiddelde wachttijden per 2 maart 2021.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Rond de diagnose op de poli

Op de polikliniek wordt in een eerste consult met internist en ergotherapeut de voorlopige diagnose gesteld. Dat gebeurt op basis van onder meer online vragenlijsten en labonderzoek. Wij vinden het nogal belastend om allerlei onderzoeken standaard te doen, die achteraf onnodig blijken. Daarom wordt na het eerste consult in overleg gericht onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld slaap, hart en inspanningsintolerantie. Wij werken daartoe nauw samen met vaste pijn- , slaapartsen, reumatoloog en cardiologen, onder regie van onze eigen medisch specialist. Want ieder zijn specialisme: op die manier behaal je optimaal resultaat. Uiteraard kan dat ook een arts naar eigen keuze zijn.

Behandeling op de poli

Wij gaan uit van een zogenaamde ‘biomedische aanpak’: lichamelijke klachten en de behandeling daarvan. Meestal wordt er wel al direct specifieke medicatie voorgeschreven en gekeken of een verdere aanpak in teamverband logisch is, de zogenaamde multidisciplinaire behandeling.
De uitslagen bespreek je in een vervolgconsult met de internist. Dan volgt ook de definitieve diagnose. In overleg volgen er daarna vaak meerdere consulten (op de polikliniek, telefonisch of online).
Er zijn altijd minimaal twee, maar vaak ook meer, zeker als er wordt gekozen voor een multidisciplinaire behandeling.

De waardering van onze medisch specialist over 2019 was een 8,3!

Vervolgconsulten online

De vervolgconsulten kunnen niet alleen op de poli in Lelystad, Amersfoort of Tiel gedaan worden, maar eveneens via het beeldscherm. Je wordt in dat geval een dag voor het consult gebeld om alles technisch klaar te krijgen en ook nog eens kort voor het consult. Je wordt dus optimaal geholpen om onze medisch specialist via het beeldscherm te zien en te spreken. Uiteraard moet dat aan ‘jouw kant’ mogelijk zijn op laptop of computer. Ook een telefonisch consult is mogelijk. Dat voorkomt energie aan reizen.

Start met typen en druk op enter om te zoeken