Meer dan vermoeidheid

Vermoeidheidklachten worden vaak niet (h)erkend. Het gaat meestal om onverklaarde, aanhoudende en ernstige klachten waarvoor niet direct een oorzaak kan worden gevonden. Patiënten voelen zich voortdurend moe en uitgeput, hebben pijn en daarbij een breed scala aan daarmee samenhangende andere klachten en verschijnselen. Het beperkt het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal functioneren. De levenskwaliteit is veel lager dan die van gezonde mensen.

Chronische Vermoeidheid geeft een ernstig, aanhoudende uitputting, die niet het gevolg is van fysieke inspanning. Er komt geen herstel meer door rust, slaap of verzorging. Bij ongeveer een derde van de gevallen wordt dit niet verklaard door een andere oorzaak. Maar vaak is het een gevolg van een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld kanker, schildklierlijden of MS.

Klik hier voor meer informatie over chronische vermoeidheid

ME/CVS wordt gekenmerkt door een vaak ernstige invaliderende combinatie van samenhangende klachten en symptomen, die niet door een andere lichamelijke of psychologische aandoening verklaard kan worden. Er is geen oorzaak bekend, de diagnose wordt volgens de vigerende richtlijn gesteld op basis van een internationale casusdefinitie. In gewoon Nederlands: er zijn criteria waarbinnen de internist de diagnose kan stellen. De belangrijkste symptomen zijn aanhoudende uitputting en malaisegevoel na inspanning, spierpijn, slaapstoornissen, concentratie- en/of geheugenproblemen en maag- en darmklachten. In 2013 is de eerste CBO richtlijn voor behandeling van ME/CVS verschenen. In 2018 verscheen een advies van de gezaghebbende gezondheidsraad en er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe richtlijn, onder meer door één van onze internisten.

Klik hier voor meer informatie over ME/CVS

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door aanhoudende, wisselende klachten, die verschillen in ernst. Het betreft een optelsom van vooral pijn, stijfheid, vermoeidheid en moeite met nadenken, concentreren. De pijn komt vooral voor in de spieren, het bindweefsel en in en rondom de gewrichten. De oorzaak is onverklaard. Er zijn vanuit de USA nieuwe criteria opgesteld (laatste bijstelling 2016) om de diagnose fibromyalgie te stellen met een score die de som is van de pijnscore en de symptoomscore. Die criteria worden ook in Nederland gebruikt. Genezen is niet mogelijk, wel kunnen de klachten verminderen met onder meer medicatie, matige beweging en aanpassen van leefstijl (gedrag en acceptatie). Een gerichte multidisciplinaire aanpak wordt om die reden als belangrijkste behandeling gezien.

Klik hier voor meer informatie over fibromyalgie

Start met typen en druk op enter om te zoeken