Aandachtspunten tijdens uw behandeling

Aandachtspunten bij de verwachtingen ten aanzien van uw multidisciplinaire behandeling zijn:

  • Je hebt een ernstige aandoening die niet in korte behandeltijd significante verbetering kan opleveren. Houdt er daarom rekening mee dat herstel geruime tijd kan duren, en dat je gedurende de behandeling ook een terugval kunt ervaren.
  • Onderwerpen die in jouw situatie spelen, worden gefaseerd opgepakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de medisch specialist zich eerst richt op verbetering van de slaap, voor andere onderzoeken of behandelingen aan de orde komen.
  • De effecten van de voorgeschreven medicatie en supplementen zijn soms pas na enige tijd van gebruik significant merkbaar. Vaak is er ook bijstelling van dosering of ander aanpassing nodig.
  • Wij zijn flexibel in het maken van afspraken en laten die zo veel mogelijk afhangen van belastbaarheid en beschikbaarheid. We combineren de verschillende afspraken, maar wij kunnen niet alles regelen. Vanwege regelgeving is bijvoorbeeld de oefen- en fysiotherapeut niet te combineren en er zijn daarnaast bepaalde dagen gepland in Amersfoort en andere dagen in Lelystad voor dezelfde behandelaars.
  • Het annuleren van afspraken heeft grote impact. Omdat een adequaat vergoedingssysteem voor door ons behandelde aandoeningen ontbreekt, moeten wij strikt zijn in het handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Wij begrijpen dat je soms niets kunt doen aan en afzegging, maar wij helaas ook niet. En wij staan daarom voor de keuze: óf eigen bijdrage verhogen óf handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Dat laatste lijkt ons eerlijker. Beter is dat er fatsoenlijke vergoedingen komen voor mensen met ME/cvs, chronische vermoeidheid of fibromyalgie.
  • De geldende afspraak is, dat behoudens de psycholoog, er een vervangende therapeut kan worden ingezet gedurende de multidisciplinaire behandeling, in geval van ziekte, vakantie of overmacht situaties. Waar mogelijk zullen wij vooraf informeren. Deze vervanger is ervaren met het protocol, heeft inzicht in het dossier en zal zich ook inlezen. Het relatieve voordeel kan zijn, dat nieuwe ogen wellicht andere inzichten geven.

Start met typen en druk op enter om te zoeken