Vergoeding en eigen bijdrage

Vergoeding en eigen bijdrage

Na verwijzing naar de Vermoeidheidpoli door de arts, wordt het eerste consult en ook alle vervolgconsulten volledig vergoed door zorgverzekeraars. Wij hebben daartoe geen contracten gesloten, maar door de inzet van onze medisch specialisten kunnen wij wel gewoon declareren bij de zorgverzekeraars. Dat kunnen we rechtstreeks doen doordat je de verzekeraar machtigt ons rechtstreeks te betalen (met een zogenaamde akte van cessie). Zo heb je zelf geen gedoe over vergoedingen. Klik hier voor de akte van cessie. Bent u verzekerd bij CZ, Delta Lloyd, OHRA, Menzis en Anderzorg dan krijgt u een declaratie van ons die u doorstuurt aan uw zorgverzekeraar. Direct na ontvangst van de vergoeding, betaalt u het door uw zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag binnen vijf werkdagen door aan Vermoeidheidkliniek. Een eventueel ingehouden eigen risico moet u bij het ingehouden bedrag optellen. Dat is een wat bewerkelijke keuze, maar die kan Vermoeidheidkliniek helaas niet veranderen.

Het gehanteerde bedrag is afhankelijk van de diagnose en van de afspraken met de zorgverzekeraar: in het geval van onze declaraties bedraagt dat gemiddeld ca. € 250,-. je loopt geen enkel risico een eigen bijdrage te moeten betalen, anders dan natuurlijk het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico (en eventuele eigen aanvulling hiervan). Je kunt wel te maken krijgen met eigen bijdragen voor bepaalde medicatie of supplementen.

Passantentarief
Zonder verwijzing of zorgverzekering geldt het zogenaamde passantentarief. Vermoeidheidkliniek stuurt in dat geval de declaratie rechtstreeks naar de patiënt. Bijvoorbeeld bij zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarders. Het tarief is afhankelijk van de diagnose. Klik hier voor de passantentarieven.

Afzeggen
Het afzeggen van een afspraak op een poli heeft grote impact, omdat die dag verschillende mensen  rekenen op consulten. Omdat een adequaat vergoedingssysteem voor door ons behandelde aandoeningen ontbreekt, moeten wij strikt zijn in het handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Wij begrijpen dat je soms niets kunt doen aan en afzegging, maar wij helaas ook niet. En wij staan daarom voor de keuze: óf eigen bijdrage verhogen óf handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Dat laatste lijkt ons eerlijker. Beter is dat er fatsoenlijke vergoedingen komen voor mensen met ME/cvs, chronische vermoeidheid of fibromyalgie.

Probeer afzeggen daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch een afspraak écht niet na kunnen komen, dan geldt bij annulering binnen 1 week dat 75% van de declaratie aan u wordt doorbelast, met een maximum van € 150,-. Die wordt niet door zorgverzekeraars vergoed.

Vergoeding en eigen bijdrage

Er is nog steeds geen vergoeding voor een op chronische vermoeidheid, ME/cvs, fibromyalgie en long covid gerichte multidisciplinaire aanpak. Dus declareren we uit de basisverzekering, meestal ook aanvullende verzekering en daarnaast is er een eigen bijdrage. Je krijgt na aanmelding vooraf bij de medische brief onze uitgebreide actuele informatie over vergoedingen en eigen bijdragen/risico’s die op dat moment van toepassing zijn.

De eigen bijdrage is een omslagsysteem: de bijdrage van alle patiënten wordt gebruikt om alles rond de behandeling te organiseren. Dan hebben we het over onze patiëntdesk, planning, wekelijks patiëntoverleg, informatie-, thema-,  familie en vriendenbijeenkomsten en zo meer. Je kunt de eigen bijdrage ook in abonnementsvorm uitsmeren. De vergoeding bedraagt  €890,- of € 40,- per maand, verdeeld over 24 maanden.

Optie voor onze patiënten is de begeleiding rond arbeid en inkomen toe te voegen: aanvullende eigen bijdrage is € 350,- of € 16,00 in een abonnement van 24 maanden (opgeteld bij standaard eigen bijdrage).

Het abonnement is aan te passen naar inclusief de vergoeding voor fysio- en oefentherapie die we anders uit aanvullende verzekering declareren (‘basis’ is € 400,- of € 17,50, per maand extra en met meer consulten in ‘uitgebreid’ voor € 750,- of € 32,50 per maand extra).

Werkgevers zijn steeds vaker bereid (mee) te betalen aan de behandeling van hun medewerkers om een snellere terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken.

Het afzeggen van een afspraak op een poli heeft grote impact, omdat die dag verschillende mensen  rekenen op consulten. Omdat een adequaat vergoedingssysteem voor door ons behandelde aandoeningen ontbreekt, moeten wij strikt zijn in het handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Wij begrijpen dat je soms niets kunt doen aan en afzegging, maar wij helaas ook niet. En wij staan daarom voor de keuze: óf eigen bijdrage verhogen óf handhaven van ons ‘niet verschijnen’ tarief. Dat laatste lijkt ons eerlijker. Beter is dat er fatsoenlijke vergoedingen komen voor mensen met ME/cvs, chronische vermoeidheid, long covid en fibromyalgie.

Probeer afzeggen daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je toch een afspraak écht niet na kunnen komen, dan geldt bij annulering binnen 1 week dat 75% van de declaratie wordt doorbelast. Die wordt niet door zorgverzekeraars vergoed.

Start met typen en druk op enter om te zoeken