Coronavirus

Wij zijn met een vast team dagelijks bezig met het beoordelen van de gevolgen van het nieuwe Coronavirus en de daarbij benodigde maatregelen. Met ingang van 15 maart zijn de volgende maatregelen getroffen:

Wij zien onze patiënten als verhoogd kwetsbaar en adviseren zoveel als maar mogelijk contacten te mijden. Vermoeidheidkliniek wil zorgen voor de veiligheid van onze zorgverleners en óók continuïteit van zorg blijven bieden, beschikbaar zijn voor onze patiënten. Daar passen de volgende maatregelen bij:

  • De eerste consulten op de vermoeidheidpoli van onze ergotherapeut en internist worden vooralsnog volledig telefonisch gedaan. Tijdens een telefoongesprek kan in overleg gekozen worden voor bijvoorbeeld videobellen of Skypen. In overleg wordt besloten wanneer u mogelijk aanvullend onderzoek gaat doen. Informatie als bijvoorbeeld lab uitslagen en medische brieven die u wilt bespreken kunt u vooraf toesturen. Na het opheffen van de benodigde maatregelen worden er afspraken gemaakt voor een fysiek consult en verdere vervolgconsulten. Op die manier is er ook meer tijd voor u als patiënt, ontstaan er geen lange wachttijden als de maatregelen worden beëindigd en verlenen we de beste zorg mogelijk.
  • De geplande vervolgconsulten op de vermoeidheidpoli gaan ook per telefoon. In overleg kan tijdens het telefoongesprek gekozen worden voor bijvoorbeeld videobellen of Skypen. Benodigde vervolgconsulten worden gepland.
  • De geplande individuele consulten in het kader van de multidisciplinaire behandeling gaan vanaf nu ook per telefoon. In overleg kan tijdens het telefoongesprek gekozen worden voor bijvoorbeeld videobellen of Skypen.
  • De planning van individuele afspraken blijft gaan via onze patiëntdesk, die is te bereiken via: 0320-267768 of liever via patientdesk@vermoeidheidkliniek.nl.
  • U kunt zich inschrijven voor de informatieavonden die gepland staan, maar de kans is erg groot dat wij deze niet door kunnen laten gaan. Uiteraard melden wij u dat dan tijdig en bieden natuurlijk een alternatief op een later moment.

Aanvullend geldt vooralsnog:

  • Wij zijn zo ingericht dat er veilig thuis kan worden gewerkt. Dat doen de meeste van onze ondersteunende medewerkers en behandelaars vanaf nu ook, onder meer om risico’s van uitval te spreiden of zelfs uit te sluiten. Het is vanaf nu mogelijk dat wij u bellen met een voor u onbekend nummer of met de melding ‘anoniem’.
  • Als er door de regering een totale ‘lockdown’ wordt afgekondigd, blijven wij zelfs dan nog steeds in staat veel van onze patiënten te helpen.
  • Het helpt ons heel erg als u vragen aan ons per e-mail via patientdesk@vermoeidheidkliniek.nl aan ons stelt. Op die manier kunt u ook regelen dat wij u terugbellen.
  • Als u ons toch echt telefonisch wil bereiken, dan kan dat met ingang van maandag 16 maart doen tussen 8.30 en 11.00 uur óf tussen 15.30 en 17.00.
Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken