Elsevier adviseert haar lezers bij de afweging van zorg te vragen naar het ZKN keurmerk.

Elsevier Weekblad vergeleek particuliere klinieken en concludeert: het keurmerk van branchevereniging ZKN werkt en is een begin van garantie op goede zorg.” Wij zijn zo’n ZKN lid met een keurmerk. Om dat keurmerk te krijgen moet je aan veel voorwaarden voldoen en wordt je jaarlijks geaudit, zoals dat ook bij ziekenhuizen gebeurt.

Elsevier heeft in haar artikel “Beste klinieken 2018: Tussen kritiek en lof” voor twaalf behandelingen de kwaliteit van de zorg in klinieken vergeleken. Voor de goede orde, daar zaten wij zelf niet bij, het ging onder meer om een steekproef van een aantal collega’s. Elsevier spreekt zich aan het einde van het artikel uit over het ZKN-keurmerk: “Vraag is of het voor de patiënt inderdaad van meerwaarde is of een kliniek het ZKN-keurmerk heeft. Uit de vergelijking door Elsevier Weekblad blijkt een duidelijke bevestiging: van de klinieken die boven het landelijk gemiddelde scoren, heeft 71 procent het keurmerk. Van klinieken zónder keurmerk is dat slechts 37 procent, en dus blijft 63 procent daarvan onder het gemiddelde.” Elsevier adviseert haar lezers bij de afweging voor een kliniek te vragen naar het ZKN keurmerk.

Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken