Gezondheidsraad komt met een belangrijk advies aan de Tweede Kamer over ME/CVS

De Gezondheidsraad ziet in haar advies aan de Tweede Kamer dat de naam cvs ‘de lading niet dekt’ en stigmatiserend werkt. Maar er komt geen andere naam. ME/CVS blijft dus, is echter geen syndroom meer, maar een ernstige ziekte met nieuwe criteria voor de diagnose. Cognitieve Gedragstherapie kan, maar ‘moet’ niet meer. Er wordt geadviseerd de klachten te behandelen, ook met medicatie.

Dat zijn de belangrijke wijzigingen. De basis van het advies vormt het rapport uit 2015 ‘Beyond ME/CFS: Redefining an Illness van het Amerikaanse IOM (nu National Academy of Medicine).

Het advies bevestigd de keuze die Vermoeidheid&PijnCentrum 10 jaar geleden heeft gemaakt. In de kern: er is geen behandeling van ME/CVS, dus moeten we werken aan het verminderen van klachten. Dat doen we met behulp van medicatie en zo nodig met ons team. Onze website wordt gefaseerd aangepast, volg ons ook op Twitter.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search