Gratis informatie bijeenkomst over chronische vermoeidheid, Fybromyalgie en ME/CVS

Je krijgt veel informatie over de klachten, diagnose, behandeling en verwachtingen bij ME/CVS of chronische vermoeidheid. Natuurlijk komt het advies van de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer en de impact daarvan voor ME/CVS patiënten aan de orde. Er is volop ruimte voor vragen en informatiemateriaal is aanwezig.

Patiënten maar ook geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op dinsdagavond 15 mei 2018 om 19:00 uur, locatie Lelystad, Het Ravelijn 1.

Aanmelden via info@vermoeidheidenpijncentrum.nl.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search