Nog altijd weinig erkenning van ME/CVS patiënten bij de beoordeling van een uitkering

Wij zien vanuit onze expertise bij patiënten vaak een herkenbaar, plausibel en consistent ME/CVS beeld. Maar dat beeld wordt vaak langere tijd niet herkend en/of onterecht anders beoordeeld door andere artsen en beoordelaars.

Er zijn dan (vaak veel) andere diagnoses gesteld als ‘aanpassingsstoornis’, burnout en zo meer. Probleem is, dat deze diagnoses vaak echt veel minder passen bij het klachtenpatroon, onder meer omdat er met te weinig kennis naar ME/CVS is gekeken. In de jarenlange queeste naar de juiste diagnostiek voor patiënten met dit soort combinatie van klachten wordt in de praktijk allerlei diagnostiek gebruikt.

De Gezondheidsraad zegt dat ME/CVS een ernstige multisysteem ziekte is, waarbij de beperking in functioneren niet kan worden geobjectiveerd, maar als ernstig (beperkend) dient te worden gezien door beoordelaars. Dat laatste stond ook al veel langer in het vigerende verzekeringsgeneeskundig protocol en de Richtlijn, maar wordt zelden zo uitgevoerd. Sterker nog, als wij dit probleem signaleren in een beroepszaak van het UWV krijg je vaak niet eens antwoord op dat punt en blijft men hangen in allerlei voorgaande diagnoses.

Wij blijven met onze dienst Arbeid&Inkomen voor onze patiënten helpen met actieve ondersteuning aan jurist of advocaat.

Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken