Recent wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS

Nederlands onderzoek

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het medicijn Anakinra voor mensen met ME/CVS. Helaas leverde dit geen echt mooie resultaten op. Eén van de theorieën over het ontstaan van ME/CVS is dat het wordt veroorzaakt door een immuunsysteem dat uit balans is. In eerder onderzoek waarbij ME/CVS patiënten werden vergeleken met anderen viel op dat een deel van het immuunsysteem (cytokinen) veel actiever was, en dan met name een onderdeel daarvan, het interleukine-I. Ook bij een aandoening als reuma speelt dit een rol, en hiervoor is het medicijn Anakinra ontwikkeld. Nu is bij 50 vrouwen met ME/CVS uitgezocht wat voor hun het effect was van dat medicijn. Na 4 weken gebruik was bij 2 van de 25 vrouwen die het medicijn gebruikten de vermoeidheid belangrijk afgenomen en bij 5 van de 25 vrouwen die een placebo kregen. Ook op langere termijn was er geen gunstig effect te meten.

Deze zorgvuldig uitgevoerde en goed opgeschreven studie laat zien dat resultaten gevonden bij vergelijkend onderzoek van mensen met ME/CVS met anderen niet meteen vertaald kunnen worden naar therapie.Helaas is er bij ME/CVS vooral theoretisch onderzoek beschikbaar en weinig praktisch goed uitgevoerd onderzoek als in dit onderzoek.

Australisch onderzoek

Onderzoekers aan de andere kant van de wereld hebben ontdekt dat bepaalde cellen van het immuunsysteem bij ME/CVS-patiënten niet goed functioneren. Door deze ontdekking hopen zij een diagnostische test en behandeling voor de ziekte te kunnen vinden. Als je goed kijkt naar het onderzoek, dan leverde dat bij een tiental patienten en vrijwilligers  wat ‘exotische verschillen’ op. Als je degelijke bevindingen uit een onderzoek leest, geeft dat als ME/CVS patiënt iedere keer weer hoop. Maar zoals je ook ziet bij het Nederlandse onderzoek: als er bij herhaling verschillen worden gevonden zegt dat nog niets over therapie.

 Onderzoek bij Vermoeidheid&PijnCentrum

Eerder heeft Vermoeidheid&PijnCentrum wetenschappelijk onderzoek gedaan naar slaap met een universiteit uit de UK. Dat is goed gepubliceerd. Op dit moment zijn er bij ons Centrum twee onderzoeken in voorbereiding, waarnaar wij u binnenkort verder over informeren.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search