Vaak géén uitkering voor ernstig zieke vermoeidheidpatiënten

Themamiddag vermoeidheid en (arbeids)ongeschiktheid moet oplossingen aandragen

Lelystad – Ernstige chronische vermoeidheid en ME/CVS komt veel voor en vraagt om een gespecialiseerde behandeling. Maar óók om een juiste beoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Maar die is er vaak niet. Want veel bedrijfs- of verzekeringsartsen nemen de klachten niet serieus. Dit, terwijl er een protocol is, waarin staat dat het om reële, ernstig invaliderende aandoeningen gaat.

Werken met deze aandoeningen vraagt begrip en aanpassing van de omgeving of is soms zelfs helemaal niet mogelijk. Dan heb je te maken met werkgevers, verzuimmanagers, en/of het UWV. Zijn er ook veel vragen. Waarom is er soms zo weinig begrip bij deze professionals? Waar kun je in dat geval hulp krijgen? Hoe pak je het zelf aan?

Op 5 april, vanaf 14.00 uur (Het Ravelijn 1 in Lelystad) wordt er ruim de tijd genomen voor het thema vermoeidheid en (arbeids)ongeschiktheid. Dat doen we met korte presentaties, discussie en het delen van ervaringen. Doel is om tot concrete aanbevelingen te komen die worden gedeeld met onder meer het UWV.

Mary Rietdijk van de ME/CVS Stichting geeft een presentatie over haar ervaring en informatie over een nieuw online hulpmiddel. Internist dr. Joris Vernooij is er voor het medische deel, arbeidsdeskundige Feiko Feijtes kiest het perspectief van de wet Poortwachter en ervaringsdeskundige Pierre de Roy leidt de discussie.

Vermoeidheid&PijnCentrum

Het Vermoeidheid&PijnCentrum is er voor patiënten met ernstige aanhoudende pijn en vermoeidheidklachten. Rond de 90% van onze patiënten ervaart (h)erkenning en belangrijke afname van de klachten na de aanpak in teamverband. Dat doen we vanuit onze vestigingen in Lelystad en De Bilt met een team van pijnspecialisten, internisten, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

Meer informatie

Meer informatie over de themadag van 5 april (14.00 uur, Het Ravelijn 1 te Lelystad) vindt u op de website vermoeidheidkliniek.nl, waar ook eenvoudig kan worden aangemeld (onder ‘informatiebijeenkomst’ – ‘themabijeenkomst’). Bellen kan ook: via het centrale nummer 0320-267768.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search