Loes schreef ons dat ze graag wilde starten met de multidisciplinaire behandeling:

‘Graag wil ik bij deze doorgeven dat ik wil starten met de multidisciplinaire behandeling. Jullie voelen als een soort helder pad in een donker en chaotisch Alice-In-Wonderland-achtig woud van “specialisten”, hulpverleners, (hersen)dokters, goedbedoelde- maar niet goed werkende- adviezen, tegenstrijdige boodschappen, gekke theepartijtjes en hier en daar een verschijnende- en verdwijnende kat.’

Toen de behandeling in teamverband gestart was, vond Loes:

‘Ik ben heel erg blij met de behandeling. Ik vind alle therapeuten stuk voor stuk steengoed. Ik word enthousiast van het maatwerk wat geleverd wordt, de persoonlijke aanpak, de regie die je als patiënt houdt, de rustige omgeving en de algehele integriteit die er heerst. Ik ben dankbaar.”

‘Aanpak in teamverband’

Wat is de aanpak in teamverband?

Samen met onze medisch specialist kies je of het wel of niet verstandig is onze aanpak in teamverband te gaan volgen. Daarna is er nog een zogenaamde verlengde intake met verschillende behandelaars om meer informatie en gevoel te krijgen bij de behandeling en pas dan beslis je definitief.

De multidisciplinaire aanpak richt zich vooral op de klachten en het leren omgaan met de beperkingen door de aandoening. Grenzen leren kennen en op basis daarvan de balans vinden tussen wat je nog kunt en graag wilt. Daarbij passeren thema’s als het managen van belastbaarheid, bewegen, activiteiten, slaap, voeding en ontspanning. De gratis vermoeidheidapp helpt daarbij. Er is ook begeleiding bij werk en studie mogelijk. Het behandelteam werkt vanuit Lelystad, Amersfoort en Tiel met medisch specialisten, fysio-, ergo en oefentherapeuten, diëtisten, ervaringsdeskundigen en psychologen. Waar nodig aangevuld me reumatoloog, slaapspecialist of cardioloog.

Wat voor resultaat mag je verwachten?

Rond de 90% van de patiënten ervaart al sinds 2012 aan het einde van de behandeling (h)erkenning en belangrijke afname van de klachten. Dat resultaat haalt Vermoeidheidkliniek bij patiënten die in staat zijn om onze multidisciplinaire aanpak te volgen. Dat geldt helaas niet voor patiënten die aan huis gebonden zijn of veel te ver weg wonen van onze locaties.

We gaan uit van een biomedische aanpak

We bekijken de aandoening vanuit een biomedische aanpak: vanaf de poli gaan we uit van de lichamelijke klachten en de behandeling daarvan. Tijdens de multidisciplinaire behandeling komt daar van alles bij rond het ziek zijn. Want ook persoons en omgevingsfactoren zijn belangrijk. We leren je grenzen kennen en om te gaan met de signalen uit het eigen lichaam. Zo actief mogelijk blijven binnen de beperkingen die de aandoening met zich meebrengen. Niet in een vast strak schema, maar met aandacht voor grenzen (Pacing in het jargon).

Eén op één

Wij behandelen individueel, één op één patiënt en de behandelaar. De informatie-, thema- en familie/vriendenbijeenkomsten zijn wel in groepsverband. De meer actieve periode duurt gemiddeld zes maanden, afhankelijk van de belastbaarheid en het resultaat. Omdat ‘leefstijlverandering’ erg moeilijk is en zeker moeilijk om vol te houden, gaan we daarna een langere periode met terugvalpreventie in. Daarin is er tijd voor aanvullende informatie, uitleg, vooral herhaling van kernpunten van de aanpak en natuurlijk de valkuilen die je tegenkomt. Je ziet meestal ook de internist voor vervolgconsulten en wordt begeleid door de ‘patientdesk’. Met de gratis Vermoeidheidapp en het bijbehorende horloge kun je samen met de behandelaar kortweg patronen herkennen, grenzen leren kennen en ook hoe daarmee om te gaan; je kunt dus belastbaarheid meten.

Alle behandelaars werken vanuit een ander perspectief

In de kern helpen we dus bij het aanpassen van leefstijl door balans brengen in wat je kunt en wat je doet. Daarbij passeren thema’s als het managen van activiteiten, bewegen, slaap, belasting en belastbaarheid en het leren omgaan met pijn, vermoeidheid en daarmee samenhangende andere klachten. We gebruiken daarbij onder meer de Activiteitenweger. Er kan ook studiebegeleiding zijn door de ergotherapeut.

Daarnaast is gezond beweeggedrag erg belangrijk, dus niet structureel over grenzen gaan. Die grenzen te leren (her)kennen en het bewegen daar op af te stemmen. Onze Beweegweger en metingen in de gratis Vermoeidheidapp met bijbehorende horloge helpen je daarbij.

Leren omgaan met je aandoening is moeilijk. Want een vorm van acceptatie is erg belangrijk bij een ernstige chronische aandoening. We leren je te begrijpen hoe vechten tegen de ziekte of tevergeefs blijven zoeken naar oorzaken de klachten meestal verergeren. Dat heeft ACT als basis. Het traditionele CGT richt zich op het wegnemen van symptomen. ACT helpt je juist bij acceptatie daarvan en richt zich op hoe nu verder. Maar we zetten ook wel andere psychologische technieken in, zoals bijvoorbeeld EMDR.

Ontspanning en ademhaling, sommigen worden al nerveus bij de gedachte. Wij gebruiken diverse feedback hulpmiddelen als basis voor concrete aanpak die leidt tot meer ontspanning. Bijvoorbeeld een hartritme variatie meting (HRV) en hersengolf meting (Muse). Daarmee nemen klachten ook weer wat af.

Veel patiënten hebben maag/darmproblemen en allergieën. Voeding is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Onze orthomoleculaire diëtist heeft een specifiek op de aandoening gericht protocol beschikbaar om te helpen.

Tijdens en na de behandeling is er volop ondersteuning

De ergotherapeut coördineert de zorg en is op veel punten aanspreekpunt. Je hebt tijdens- en houdt na de behandeling blijvende ondersteuning door de patiëntdesk. De nieuwsbrief en onze website blijven, ook na de behandeling, een informatiebron, waarbij ook de zin en onzin van internet duidelijk wordt.

Arbeid en inkomen

Veel mensen hebben werk of uitkering als probleem. In een periode van ziektewet en beoordeling van WIA. Vaak gaat het over de beoordeling van ernst van de klachten door bedrijfs- of verzekeringsarts. Arbeid en Inkomen helpt door deze trajecten actief te begeleiden. We lezen met je mee, denken mee, doen actief suggesties en hebben contacten met bijvoorbeeld de jurist. Vaak wordt samen met de jurist de strategie bepaald.

Waar nodig worden wij geholpen door de inzet van verzuimbegeleiders, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, juristen of advocaten en dergelijke.  Meer weten? Kijk op www.arbeideninkomen.nl en regel een vrijblijvend informatiegesprek of meldt je direct aan.

Wachttijd multidisciplinaire behandeling

Ons doel is een wachttijd van maximaal 4 weken. In minimaal 80% van de gevallen is dat binnen 6 weken en maximaal 8 weken. Voor de start van de multidisciplinaire behandeling geldt de datum van de verlengde intake.

Start met typen en druk op enter om te zoeken