Komt de ontwikkeling van de nieuwe Nederlandse ME/cvs Richtlijn op stoom?

Het was tijd voor een nieuwe Nederlandse richtlijn voor ME/cvs. De vorige was van 2013 en zou na 5 jaar worden herzien. Dat zóu worden gedaan: dat is dus niet gebeurd en daardoor is de bestaande richtlijn op cruciale punten achterhaald.

De organisatie voor een nieuwe Nederlandse richtlijn werd opgezet. Om het proces van de ontwikkeling daarvan te versnellen, was het idee de Engelse NICE richtlijn als basis te gebruiken. Die was immers in de fase van laatste concept. Helaas werd dit concept maar niet definitief. Het advies van De Gezondheidsraad van 2018 werd steeds meer als referentie gebruikt, maar is natuurlijk geen Richtlijn. Het is goed voor ME/cvs patiënten als er een nieuwe versie komt.

Daarom is het goed nieuws dat de NICE richtlijn uit het Verenigd Koninkrijk alsnog is gepubliceerd. Dan kan de Nederlandse richtlijn uiteindelijk daarop worden gebaseerd. Dat betekent niet dat alles integraal wordt overgenomen, maar wel dat er al veel voorwerk is gedaan en het proces kan worden versneld. De richtlijn wordt ontwikkeld door het Zorginstituut Nederland. Internist Joris Vernooij van Vermoeidheidkliniek vertegenwoordigt de Nederlandse Internisten Vereniging. Weer een stap in de goede richting?

Lees ook:
De nieuwe Engelse ME/cvs richtlijn gepubliceerd
Gradaties van Ernst

Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken